Als u uw woning laat beveiligen tegen inbraak of brand dan heeft u recht op een belastingvermindering. Voor het aanslagjaar 2015 bedraagt de vermindering maximum €760 per woning.

Wie heeft recht op een belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand?

Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering moet u volle eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker, of huurder van de woning zijn.

Het is niet nodig dat u de woning waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent, ook zelf betrekt. U kunt de belastingvermindering ook krijgen voor woningen die u verhuurt.

Lees hier meer over op http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-inbraak-brandbeveiliging-2014.pdf